DR RAIS RESOURCES

DR RAIS RESOURCES

DR RAIS RESOURCES diterajui oleh Dr. Rais bin Abdullah ini ditubuhkan pada 23 Mei 2011. Pada mulanya, syarikat ini beroperasi di Chabang Tiga, Kuala Terengganu. Syarikat DR RAIS RESOURCES ini digantikan dengan syarikat baru iaitu Dr Rais Groups PLT